Курсове по Италиански Език

Курсовете се провеждат по системата Progetto Italiano, разработена за преподаване Италиански език на чужденци. Курсът покрива нивата A1 и А2 от Общата европейска рамка, които дават възможност за общуване в семейна среда или непосредственото обкръжение. Учебникът представя в приятен и увлекателен вид граматичните особености на съвременния Италиански език и предлага готови схеми за общуване в основните ежедневни ситуации.


Цени

Курсове за начинаещи (A1 и A2)

  Ниво от 45 уч.ч.
Индивидуално 280 лв
В Група от 2-ма души 200 лв
В Група от 3-6 души 140 лв
Индивидуално обучение за ученици - 7 лв/учебен час.


Един учебен час е в рамките на 40 мин.

В посочените цени са включени учебник и учебна тетрадка (ксерокопия).